Světelné reklamy

 

Rychle se rozrůstáme do plně digitalizovaného světa. Digitalizace: transformace sekundárních (tiskových reklam) na terciární média (online reklamy). Tento světský a normalizovaný proces nevyhnutelně pomáhá ovlivnit každodenní volbu jednotlivce žít digitálně; nyní je digitalizace víceméně sociální normou.

Dnešní online reklama ovládá digitální zařízení, zejména prostřednictvím internetu. Digitalizace světelné reklamy se tak stává také sociální oblastí digitalizace. Digitální reklama dnes překračuje fyzické vlastnosti reklamy, které nyní umožňují inzerentům lépe oslovit své publikum. Značky nyní mohou prodávat zprávy přizpůsobené na míru cílové skupině. To ponechává příležitost komunikovat relevantněji s potenciálně vyšším přijetím uživatele, pokud se přiblíží správným způsobem.