geodetické práce

V kterých případech potřebujete geodetické práce? Vytyčení stavby geodetem potřebujete při vytyčení staveb všech druhů, zvláště při složitějších a rozsáhlejších stavbách.

Pokud jste si jistí, že hranice stavebního pozemku jsou totožné s existujícím oplocením, v takovém případě si umíte jednodušeji stavbu vytyčit také pomocí pásma a podle projektu. Takový postup Vám však nedoporučujeme!