Geodetické práce

 

Zaměřené stávající prvky v terénu jsou zakresleny do katastrální mapy. Výsledkem je tedy soutisk skutkového stavu se stavem právním. Výsledkem může být např. zjištění, že existující plot je postaven o 50 cm dále, než by správně měl, tedy že např. soused využívá po celé délce pozemku o 50 cm více, než by využívat měl.

Potvrzení o zápisu do digitální mapy je jedna z částí geodetické práce, kterou je třeba předložit ke kolaudačnímu řízení stavby (obecně závazná vyhláška hlavního města). V případě objednání služby "digitální mapa" zkompletujeme všechny potřebné přílohy, podáme žádost a už přineseme jen výsledek naší práce – potvrzení o zápisu do digitální mapy.